Ira Marom, "Audio Images", Kwiecień 2005 (Niemcy/Izrael)


Audio Images
wideoinstalacja sand-media
zdjęcia i edycja George Cifteli

Moja instalacja Sand-Media ma na celu zabranie widza w środowisko, które portretuje szacowność informacji jako zjawiska kulturowego.

Projekt jest formą rozmyślań nad językiem jako tyglu komunikacji. Każdy język ma swoją cześć, każda kultura ma unikalny zbiór wartości, który uwidoczniony jest w języku.

Instalacja składa się z pola konsol ustawionych parami. Jedna połowa konsol wykorzystana jest jako tablice dla obrazów tekstowych, które są drukowane laserowo bezpośrednio na piasku. Druga połowa, o identycznej formie, używana jest jako stanowisko dla prezentacji wideo.

Krótkie pętle wideo wizualizują de-konstrukcję danych drukowanych bezpośrednio na kwarcowej powierzchni. Membrany dźwiękowe zniekształcają słowo pisane. Kiedy słyszalne jest słowo, zniekształcana jest wibrująca powierzchnia piasku.

Ira Marom

urodzony w Naharia, Izrael, w 1955, artysta, żyje i pracuje w Niemczech, ostatnie wystawy obejmują: 1998 praca studyjna: "Earth-Media-Panals", kształtowanie tożsamości w społeczeństwie informacyjnym. 1999-2000 "Earth Wall" projekt dla "Global House" Pavilion, EXPO 2000, 2001 "Sand-Media Installation", "Kunsten Festival des Arts", Bruksela 2002, "Build-IT", Berlin, 2002, "Verzauberung durch Irritation", Miasto Ahlen, projekt NRW, 2002, "Das Recht des Bildes", Muzeum Bochum, 2003, "Interaktive Sand-Media Platform Workshop", projekt Unesco, Saarbrücken, 2003, "Family Album: Audible Chronicle in Decay", Villa Aurora, Los Angeles, 2003, "Family Album: Audible Chronicle in Decay", Haus Muche-Schlemmer, Fundacja Bauhaus, Dessau, 2004, "Entsandet", "Sand-Video-Installation", projekt Hewletta-Packarda, Kos, Grecja 2004, Wunderkammer ArtSpace, Stuttgart, 2005.