KONKURS


Tegoroczny konkurs wzbudził rekordowe zainteresowanie. Spośród blisko 1200 zgłoszeń z całego świata po intensywnych przeglądach zakończonych w pierwszych dniach kwietnia, komisja selekcyjna wyłoniła 74 prace ekranowe, instalacje medialne, prace sieciowe i usytuowane w Internecie, software, art CD-ROMy, obiekty i performances. Coraz częściej obok klasycznego videoart pojawiają się działania na żywo, czy interaktywne formy instalacji medialnych, często tworzonych przy użyciu autorskiego oprogramowania. Zauważalny jest odwrót od dekoracyjnie traktowanej animacji komputerowej, wzrasta krytyczne zainteresowanie narzędziem, medium oraz wielorakimi postaciami rzeczywistości realnej i komunikacyjnej.
Tutaj znajdują się: pełna lista nominowanych prac oraz statystyka zgłoszeń.