Julien Maire, Demi-Pas, 2002 (Francja)



Demi-Pas
performance projekcyjny

Demi-Pas to krótki film wyświetlany przy użyciu techniki "odwróconej kamery". Projektor został zamieniony w domowy mikro-mechanizm wytwarzający animowane obrazy przy użyciu techniki podobnej do techniki kinematograficznej. Demi-Pas stosuje zatem swoje własne metody narracji, swoją własną akcję i obrazy jak rodzaj wyświetlanego z projektora teatru. Rzeczywiste przedmioty i materiał fotograficzny zostają przeniesione do wnętrza projektora. W oparciu o tę eksperymentalną formę projekcji film opowiada historię o niezwykle prostej strukturze: dzień z życia pewnego mężczyzny. Demi-Pas to krótki film, który konstruuje codzienną rzeczywistość, podkreślając jednoczesną prostotę i skomplikowany charakter tej rzeczywistości.



Julien Maire (Francja)

Julien Maire, urodzony w 1969 w Metz we Francji, ukończył studia artystyczne w Metz, mieszka i pracuje w Berlinie. Wystawy indywidualne we Francji i Niemczech, w tym Les rencontres internationales de la photographie w Arles, Hull Time Based Art, Hull; Centre National de la Photographie, w Paryżu; International Symposium of Shadow, w Londynie. Performance w Site Gallery Sheffield; ZKM, Karlsruhe; Transmediale.01 i .04, w Berlinie oraz EMAF 2004, Osnabrück.