DNI ALZACJI NA DOLNYM ŚLĄSKU



17 - 19 MAJA 2005r.

Dni Alzacji na Dolnym Śląsku, organizowane na przemian z Dniami Dolnego Śląska w Alzacji, są wydarzeniem organizowanym w ramach współpracy partnerskiej łączącej te regiony od 1994 roku.

Współpraca ta w dziedzinie kultury obejmuje również rozległą audiowizualną dziedzinę kina eksperymentalnego, animacji, projektów multimedialnych.

Partnerstwo regionów zwłaszcza w dziedzinie kultury umożliwia nawiązanie kontaktów pomiędzy stowarzyszeniami artystycznymi, organizacjami zaangażowanymi w produkcję, realizację i dystrybucję dzieł audiowizualnych, jak i samymi artystami. Program DNI ALZACJI NA DOLNYM ŚLĄSKU obejmuje, dzięki mecenatowi Regionu Alzacji i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, prezentację instalacji multimedialnej wybitnego twórcy Roberta Cahena Tombe (avec les mots), 2000, France, w trakcie wystawy Biennale WRO 05 "Inna Książka" w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (11-29 maja 2005).

Ten wspólny mecenat umożliwia także monograficzne prezentacje prac wideo Roberta Cahena w trakcie Biennale, ukazujących spektrum jego bogatej twórczości w specjalnym, autorskim wyborze, przygotowanym przez twórcę dla publiczności Biennale.

Prace wideo-art, animacje i projekty specjalne zrealizowane w regionie Alzacji pokazuje również w zestawie specjalnym, objętym programem współpracy kulturalnej, la Safire- alzackie stowarzyszenie twórców niezależnych, wespół z Video les Beaux jours. Twórcy ci wyrażają przekonanie, iż wymiany prac są jednym z najlepszych sposobów na zetknięcie ze sobą autorów, a mając świadomość, iż Wrocław jest miejscem, gdzie odbywa się uznane Biennale zajmujące się tematyką multimediów, z bogatego zestawu prac, proponują przede wszystkim program, który obejmuje realizacje ekranowe mieszczące się w problematyce WRO.