Gameboyzz Orchestra Project: The Greatest Electronic Swindle


lotek sound performance by GBZZ
http://gameboyzz.com

live at STEIM

Moda na retro-techno i mikrosound osiągnęła obecnie stadium, w którym fenomen estetyki lo-tech jest przeżuwany przez przemysł rozrywkowy i sprowadza się raczej do płytkiej, komercyjnej stylizacji, niż eksplorowania starych/nowych przestrzeni kreacji. GBZZ zainteresowani są raczej rewitalizacja i umieszczaniem we współczesnym kontekście realnie istniejących technologii śmietnikowych, niż korporacyjnymi praktykami specjalistów od maketingu i znudzonych kuratorów.

live at STEIM

Koegzystencja archaicznych i współczesnych wytworów techniki jest możliwa również bez udawania, zwłaszcza, że przemysł komputerowy, jak żaden inny bazuje na kontynuacji i rozwoju, oraz - wbrew zapewnieniom reklamy - unika rewolucyjnych zmian, a nowe produkty prawie zawsze stanowią rozwinięcie poprzednich. Oprócz tego kryterium nowoczesności technologii w pewien sposób związane jest z polami jej eksploatacji.