La SAFIRE / Video Les Beaux Jours (Francja)


[La SAFIRE / Video Les Beaux Jours]

Vidéo Les Beaux Jours jest organizacją typu non-profit utworzoną w 1989 roku przez ludzi zaangażowanych w działalność w dziedzinie audiowizualnej, w celu promowania pokazów prac kinematograficznych i audiowizualnych, takich jak filmy dokumentalne i sztuka wideo.

Przez cały rok, w Alzacji i sąsiednich regionach, przy współpracy z organizacjami kulturalnymi i edulacyjnymi, Vidéo Les Beaux Jours organizuje pokazy (ponad 200 w roku 2004), na których obecni są twórcy filmowi. Szczególny nacisk kładziony jest na produkcje regionalne, publikowanie rocznika artystycznego oraz organizację festiwalu "Filmować w Alzacji".

Organizacja proponuje różne formy działania (dokumentowanie, biblioteka wideo, seminaria, staże, pokazy, porady) w "Maison del'Image" w Strasburgu, gdzie znajduje się jej siedziba. Ta aktywność, skupiająca się wokół edukacji i nauczania w dziedzinie kinematografii, kultury audiowizualnej, multimedialnej i techniki, jest wspierana przez CNC oraz DRAC Alsace, Region Alzacji oraz Miasto Strasburg.

Program przygotowany przez Sophie Charlotte Gautier i George'a Hecka


La SAFIRE / Video Les Beaux Jours
compilation by Sophie Charlotte Gautier & Georges Heck