Sixpackfilm (Wiedeń, Austria)


Sixpackfilm

Sixpackfilm jest założoną w 1990 roku organizacją non-profit, której zadaniem jest promocja austriackiego filmu i sztuki wideo w Austrii i za granicą. Rolę tę spełnia wysyłając najnowsze filmy i produkcje wideo na liczne międzynarodowe festiwale, takich jak Biennale WRO, by zapewnić im jak najlepsza promocję. Sixpackfilm opracowuje materiały informacyjne dla prasy, dystrybuuje materiały promocyjne, wizytuje rynki filmowe, organizuje specjalne pokazy, współpracuje z innymi międzynarodowymi dystrybutorami oraz pracuje w niszy najtrudniejszego rynku - telewizji. W dystrybucji Sixpackfilm znajduje się około 550 tytułów między, którymi znaleźć można wiele klasycznych produkcji austriackiej awangardy.


program wideo