XI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WRO 05

[WYNIKI KONKURSU]

WERDYKT JURY WRO 05

Jury XI Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO Media Art Biennale Wrocław 2005, postanowiło wyróżnić dziewięć niezwykłej jakości prac. Złożoność współczesnej sztuki mediów przekraczającej i łączącej różne formaty i media, doprowadziło do porzucenia tradycyjnych kategorii gatunku, takich jak performance lub sztuka wideo. Wśród imponującej kolekcji 74 prac zakwalifikowanych do konkursu, Jury szukało pojedynczych prezentacji artystycznych, które łączyłyby autorefleksyjność medium z krytycznym zaangażowaniem. Jury postanowiło przyznać cztery nagrody i pięć wyróżnień honorowych.

Wyróżnienie honorowe dla pracy Bitcrusher Haralda Holby z Austrii. Jury doceniło tę istotną próbę znalezienia artystycznych i namacalnych obrazów w przestrzenia animacji komputerowej i przemysłu gier wideo.

Wyróżnienie honorowe dla japońskiej pracy Flow z cyklu The Light & the Darkness. Jury postanowiło wyróżnić Takeshi Kushidę za interesujące wykorzystanie nowych mediów do oddania i przetworzenia ruchu tancerza butoh.

Wyróżnienie honorowe dla pracy Sliding Whites Erica Siu Chi-Mana z Chin, za zaproszenie do udziału w feerii wirujących obrazów powstających na styku analogowej i cyfrowej poetyki.

Wyróżnienie honorowe dla pracy Kontestator Jacka Niegody za interesujący eksperyment z ruchem w przestrzeni publicznej i uchwycenie rytmu radykalnych przemian w Polsce i na świecie.

Wyróżnienie honorowe dla pracy A Fleur de Peau Lynn Pook za ciekawe poszukiwania artystyczne i przekazanie w pełen wrażliwości sposób - doświadczania dźwięku poprzez eksperymentalne terytoria ludzkiej skóry.

Pierwsza z dwóch trzecich nagród została przyznana pracy Chamanic Interferences Briana Mackerna z Urugwaju. Jury chce nagrodzić ten net-artowy projekt, w który zaangażowanych było wielu twórców działających ponad granicami kultur, net artu i eksperymentów dźwiękowo-wizualnych.

Druga trzecia nagroda dla pracy Counter Volkera Schreinera z Niemiec. Poprzez prosty pomysł odliczania artysta ukazuje skuteczność montażu, podczas gdy uporczywy rytm tworzy prawdziwe napięcie i wciąga nas w proces czytania obrazów.

Druga nagroda dla performance u Sary Kolster i Dereka Holzera pt. ResonanCity za wyjątkową jakość perfomance u łączącego muzykę konkretną i elektroakustyczną, oraz eksperymentalne obrazowanie.

Pierwsza nagroda dla pracy Cultural Quarter Mike'a Stubbsa z Wielkiej Brytanii za doskonałe zrównoważenie rzeczywistości i mediów, istnienia i jego przedstawiania, społecznego voyeuryzmu i kontrolowania w przestrzeni życia miejskiego jednego z miast brytyjskich. Ten mocny obraz obnaża relacje władzy tworzone przez spojrzenie.

[WRO 05]

Biennale WRO, odbywające się w swym dwuletnim rytmie, umożliwia jego twórcom syntezę, już po raz trzeci w XXI wieku, kierunków rozwoju i zmian w sztuce współczesnej tworzonej za pomocą narzędzi współczesnej komunikacji. Prace powstałe w dziedzinie nowych mediów wpływają na obraz sztuki, inspiracje i przenikania związane z pojawieniem się nowych środków wyrazu redefiniują całość jej obszaru. Celem konkursu Biennale jest uchwycenie tych dokonań, które obecnie współtworzą pole współczesnej kultury i komunikacji. Konkurs, zwłaszcza tak licznie obsadzony, obejmujący 1174 prace, stanowi rodzaj resume aktualnej działalności artystycznej w dziedzinie nowych mediów, z której najbardziej interesujące rozwiązania wyodrębniliśmy do prezentacji na Biennale. W programie konkursu znalazło się wyjątkowo wiele, najwięcej w dotychczasowej historii jedenastu edycji Biennale, bo aż 75 prac.

[W OSCYLACJI]

W oscylacji pomiędzy klasycznymi już realizacjami, prezentowanymi podczas wystawy instalacji interaktywnych w Muzeum Narodowym "Inna książka", pokazami specjalnymi, a zestawem najnowszych, powstałych w latach 2003-2005 prac nominowanych do konkursu, prezentowanymi w Teatrze Współczesnym i Mediatece, formułuje się obraz tendencji, jakie przybiera twórczość naszej doby. Konkurs WRO również jest właściwie wystawą, ekspozycją prac, czy to w formie ekranowej, czy to w formie instalacji, czy performances bądź koncertów, czy URLów wreszcie. Z kolei wiele z nominowanych prac konkursowych pokazywanych na ekranie zawiera w sobie możliwości alternatywnych prezentacji w formie instalacji i performances. Istotą programu Biennale jest przedstawienie prac konkursowych we wspólnej ekspozycji tworzącej wizerunek obecnych tendencji, kierunków, jakie obierają artyści wobec przemian technologii. Prezentacje WRO w zamiarze jego kuratorów mają stać się terenem udostępnienia autorskich konceptów, którymi artyści dzielą się z widzami/użytkownikami, obrazem swobody rozwiązań artystycznych, uwolnionych od ograniczeń kultury korporacyjnej, obrazem twórczych wobec mediów i technologii komunikacji, przesunięć, odwróceń, rozwinięć.


Violetta Krajewska
Dyrektor Programowa
WRO Centrum Sztuki Mediów


karnety, bilety wstępu:
szczegółowe informacje

akredytacje:
szczegółowe informacje
[11.05.2005] Wrocławska ,,Gazeta Wyborcza'' o biennale WRO 05